Ljud och video i undervisningen

Berika din undervisning med ljud och video

Att använda ljud och video som en resurs i undervisningen har blivit allt vanligare inom högre utbildning och upplevs ofta som ett positivt inslag av både lärare och studenter. Två pedagogiska modeller där olika medium spelar en stor roll i undervisningen är Flipped classroom och Blended learning. Enligt modellen Flipped classroom använder läraren bl.a. filmer för att byta plats på lärarens genomgångar och studenternas hemuppgifter för att frigöra tid till interaktivt arbete i klassrummet. 

Tre sätt att texta dina undervisningsfilmer

Genom att förse dina undervisningsfilmer med undertexter kan du göra innehållet tillgängligt för studenter som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Men undertextning är inte enbart till nytta för personer med hörselnedsättning, den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv.

Tips på program för ljud- och videoinspelning

Spela in, spara och distribuera. Korta ljudinspelningar och videoinspelningar blir alltmer populära både som förtydligande komplement till föreläsningar och som material i omvänt klassrum.

Tillgänglighetsanpassa din undervisningsfilm

Genom att förse dina undervisningsfilmer med undertexter kan du göra innehållet tillgängligt för studenter som inte hör eller som har nedsatt hörsel. Men undertextning är inte enbart till nytta för personer med hörselnedsättning, den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv.

Spela in din egen undervisningsfilm

Att producera en undervisningsfilm på egen hand behöver inte vara någon stor utmaning. På medarbetarwebben kan du ta del av flera tips och råd om hur du lyckas med inspelningen av din egen undervisningfilm. 

Kontakt ljud- och videoinspelning

Jonas Collin kontakt

Jonas Collin, mediepedagog vid Institutionen för data- och systemvetenskap
E-post: jcoll@dsv.su.se

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Stefan Karlsson
E-post: stefan.karlsson@dsv.su.se

Olivgrön knapp med texten IKT-pedagogiska teamet
Aktuell högskolepedagogisk forskning