Två aktörer med olika uppgifter

CeUL stödjer den pedagogiska processen i Athena

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) stödjer den pedagogiska processen när du som lärare ska utforma undervisning som utnyttjar tekniska system. CeUL har en rad aktiviteter under 2019 med anknytning till Athena. Flest aktiviteter genomförs i slutet av vårterminen 2019 och i början av höstterminen 2019 då beräknat behov är som störst.

IT-avdelningen stödjer Athenas funktionalitet

Universitetets IT-avdelning arbetar kontinuerligt med att stödja utvecklingen av systemets funktionalitet, som görs av leverantören Itslearning. IT-avdelningen informerar också löpande om allmän information, hjälpdokument och ger utbildningstillfällen med mera. IT-avdelningen ger även manuell support om så behövs. Mycket material som är till hjälp för användning av systemet finns även i Athena under menyn "Support".

IT-avdelningen informerar om Athena

 

Praktiska resurser

Designmönster utvecklar undervisning genom Athena

Ett sätt att utveckla din undervisning är att använda ”designmönster” i Athena. Nu finns flera olika designmönster samlade i universitetets öppna databas Stockholm University data repository, fritt för dig som är universitetslärare att inspireras av till utveckling av din användning av Athena.

Mer om öppet tillgängliga designmönster

 

Använd designmönster i Athena

Designmönster — från pedagogiskt undervisningsproblem till förslag på användning av Athena utvecklas fortlöpande och görs tillgängliga i universitetets publiceringsdatabas.

Öppet tillgängliga designmönster

 

Nätverket för digitalt lärande

I nätverket för digitalt lärande träffas lärare från hela universitet, tillsammans bygger vi gemensam kunskap om frågor kring digitalisering av vår undervisning. Vi delar till exempel erfarenheter av olika former av digitalt stöd som vi prövat i undervisningen och tar del av forskning inom området. Ett självklart område för nätverket är frågor om pedagogisk användning i Athena.

Om nätverket och nästa träff är 12 juni

 

Högskolepedagogisk kursen Digitala kompetenser för undervisning

Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt. I kursen används exempel från Athena och kursdeltagarna lär sig utnyttja olika typer av stöd som systemet kan ge. Kursen motsvarar 4,5 hp i högskolepedagogik och ingår i CeUL:s kursutbud.

Digitala kompetenser för undervisning information/anmälan

 

Workshopar med högskolepedagogiskt perspektiv för Athena

I CeUL:s ordinarie workshopsutbud hittar du varje termin olika workshopar som har ett Athena-relevant innehåll.

CeUL:s aktuella workshoputbud

 

Studie av Athenas användning

För att anpassa kompetensutveckling för pedagogiskt väl använt stöd från Athena genomför CeUL en studie av de kurser som tidigt utnyttjade Athena för att identifiera utmaningar och goda exempel. 34 lärare har gett sin syn på sin inledande användning av Athena och tiotalet kursstrukturer har studerats närmare. Syftet med studien är att utveckla ytterligare anpassat stöd och beskrivningar för pedagogisk användning av systemet. Resultatet har förmedlats till leverantören av stystemet, itslearning, och it-avdelningen samt används som underlag för våra andra aktiviteter. Tack alla lärare som bidragit med erfarenheter!