Studentaktiverande undervisning

Aktivera dina studenter med engagerande läraktiviteter

Aktiverande och engagerande läraktiviteter är en grundläggande och viktig komponent att ta hänsyn till vid planering av din undervisning. Aktivitet och interaktion med andra främjar nämligen studentens djupinlärning både när det gäller färdigheter och förståelse.

 

Fyra tips för ett lyckat seminarium

Vill du ordna ett interaktivt seminarium där dina studenter diskuterar och reflekterar över problem och/eller frågeställningar? Här hittar du fyra pedagogiska tips och principer för att skapa ett gott seminarieklimat oavsett om det hålls online eller fysiskt.

Digitala verktyg som främjar kommunikation

Digitala verktyg kan användas för kommunikation mellan läraren och studenterna både i och utanför klassrummet men även för kommunikation studenterna emellan.

Pedagogeeks om student-centrerad undervisning

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Digitala stödsystem i undervisningen