Utveckla undervisning

Utveckla undervisning

Digitala kursvärderingar

Kursvärderingar kan genomföras digitalt med webbaserade enkätverktyg.

Athena bild II

Pedagogik för Athena

Flera aktörer bidrar på olika sätt för att stödja dig som lärare att skapa kurser i universitetets nya webbaserade lär- och samarbetsplattform Athena. För att kurserna på bästa sätt ska underlätta studenters lärande antar vi här ett pedagogiskt perspektiv vid kursdesign i Athena och lyfter resurser som kan hjälpa dig nå det målet.

Img source: Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016)

Öppen utbildning ─ Open Education

Återanvänd andras lärares undervisningsmaterial och dela med dig av det du själv utvecklar. Låt studenter och andra som vill lära sig öppet komma åt kursmaterial.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning