Resurser

Planera undervisning

Planera undervisning

Genomföra undervisning

Genomföra undervisning

Examinera studenter

Studenter pluggar datorer

Utveckla undervisning

Utveckla undervisning

Akademiskt lärarskap

Akademiskt lärarskap

Workshopar

Workshopar

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Aktuell högskolepedagogisk forskning