Samverkan

Pedagogiska ambassadörer 2018

2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.

Idetävling 75x75

Pedagogisk idétävling: Utveckla din utbildning och bli superstjärna i projektledning

Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten - möjlighet att bli superstjärna på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Uppstart av IKT-pedagogiskt nätverk

Vill du vara med och starta ett IKT-pedagogiskt nätverk vid Stockholms universitet? Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och resurser för en hållbar utveckling av IKT-användning i ett längre perspektiv. Vi drar igång nätverksträffarna våren 2018. Initiativtagare är Centrumför universitetslärarutbildning.

Samverkan

CeUL samverkar på olika nivåer

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.

Workshopar om undervisning och lärande

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. Vill din institution, tillsammans med våra pedagogiska utvecklare hos CeUL, erbjuda och genomföra en eller flera workshopar vid din institution för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik?

Kontakt

Vill du veta mer om centrumets samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278