Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet. Till dig som är studie- och kursadministratör eller som har en liknande utbildningsnära administrativ roll i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

 

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

 • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
 • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
 • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
 • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Exempel på frågor vi lyfter

 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik); digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte i undervisningen, exempelvis Athena och kursvärderingsverktyg.
 • Planera undervisning för lärande (undervisningsmiljöer, schemaläggning, grupper, seminarieformer, lokaler för lärande med mera).
 • Studentbemötande/att hantera utmanande situationer.
 • Studenter med särskilda behov.
 • Konstruktiv länkning (”Constructive alignment”).
 • Kompetensutveckling för administratörer, ”administratörens roll”.
 • Generell kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

Träffar Våren  2021

 

Tema IKT, med fokus på utbildning och studentkontakt online

Tid och plats: 25 februari kl 14.00-15.30 på Zoom 

la Palm från CeULs nystartade IKT-pedagogiska team kommer att presentera teamet och prata om digitala verktyg. Han kommer att att presentera olika funktioner i Athena och Zoom utifrån ett utbildningsperspektiv, men även ta upp och visa andra verktyg som kan vara användbara i utbildningssammanhang och i arbetet som kursadministratör vid Stockholms universitet.

Hjälp oss att göra träffen bättre. Om du har tankar, frågor eller funktioner som du som deltagare är nyfiken på så maila oss, eller skicka in dem med anmälningsformuläret när du anmäler dig till träffen.

 

Tema erfarenhetsutbyte om utbildningsadministratörers arbete i Athena

Tid och plats: 27 april kl 14.00-15.30 på Zoom 

En uppföljningsträffe från vårens första träff som ägnar åt erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper om hur vi som utbildningsadministratörer arbetar med kurser i Athena. Välj gärna ut och "ta med"en av kurserna som du administrerar i Athena och som du tycker har ett bra upplägg och god funktionalitet ur ett student- och lärarperspektiv

Träffen avslutas med en gemensam diskussion där även med en eller flera representanter från CeULs IKT-pedagogiska team finns med för att fånga upp frågor och förslag.

Välkommen med din anmälan! Det går bra att delta även om man inte varit på föregående träffar!

Anmäl dig till träffen här

 

 

Träffar hösten 2020

 

Ladok - samarbeten, strukturer och visioner

Tid och plats: 13 oktober kl 14.00-15.30 på Zoom

Vi utbyter erfarenheter av administrativa rutiner och arbetsfördelning i arbetet med studentuppgifter i Ladok. Hur ser samarbetet och arbetsfördelningen ut på institutionen? Hur introduceras lärarna i Ladok? och av vem? Vilka mallar och lathundar finns på institutionen?  Hur skulle vi önska att stödet och kontakten mellan andministratörer och Ladokgruppen såg ut? Vad får lärarna och studenterna för introduktion och stöd från centralt håll?

Vi hoppas även på att kunna bjuda in en representant från SUs Ladokgrupp för fördjupad diskussion.

Anmäl dig till träffen här

 

Introduktion av nya lärare

Tid och plats: 26 november kl 14.00-15.30 på Zoom

Vi samlar goda exempel och idéer kring hur man som administratör informerar och skapar ett gott samarbete i mötet med nya lärare på institutionen och på så sätt bidrar till att gemensamma kursadministrativa rutiner och regler förmedlas, mottas och följs.

Anmäl dig till träffen här

 

Bakgrund

 

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

 

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se

 

Tidigare träffar

Här listar vi våra tidigare träffar så att du kan se vilka teman vi har tagit upp tidigare för att du ska få en tydigare bild av vad vi arbetar med. 

 

Tips och aktiviteter

Här listar vi tips och intressanta aktiviteter som du i nätverket kan tycka bidra till öka kompetensutveckling.