Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet. Till dig som är studie- och kursadministratör eller som har en liknande utbildningsnära administrativ roll i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi ägnar oss åt fortbildning och fördjupning i olika frågor och teman, med plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

 

Träffar hösten 2021

 

Nätverkets första höstträff: Tema plagiering och fusk

Tid och plats: 20 september kl 13.30—15.00 på Zoom 

Christophe Premat, lektor vid Romanska och klassiska institutionen gästar nätverket och pratar om fusk och plagiering, ett problem som blivit alltmer aktuellt och ökat under pandemin. Christophe jobbar med dessa frågor i sin undervisning och i sitt arbete för CeUL. Han håller en kortare presentation och sedan diskuterar vi tillsammans tankar och idéer om hur alla aktörer vid universitetet, lärare, studenter och administratörer kan bidra till att minska problemet med plagiering och fusk.

Anmäl dig till träffen här

 

Nätverkets andra höstträff: Erfarenhetsutbyte — tid för att samtala och dela kunskap

Tid och plats: 30 november kl 14—15.30 på Zoom

På terminens andra administratörsträff ägnar vi åt erfarenhetsutbyte kring teman som de flesta av oss berörs av i det dagliga studieadministrativa arbetet som Athena, Ladok, examination, lokaler för undervisning mm. Kom gärna med förslag på ytterligare teman som ligger dig varmt om hjärtat och som du vill diskutera med kollegor när du anmäler dig.

Vi tänkte också ta tillfället i akt att arbeta med nätverkets sida på Athena och identifiera vilket slags material vi har behov av att hitta där. Vi skapar nytt under träffen eller tar med sådant som redan finns som man vill dela med andra. Så att vi fyller vi vår gemensamma Athena-sida med innehåll och mening.

Ta med en fråga, kom och berätta, eller bara lyssna på hur man gör hos respektive institution. Vi delar erfarenheter och kunskap!

Anmäl dig till träffen här

 

Zoom-fika med nätverket

Det är länge sen vi sågs på campus och länge sen det också fanns utrymme för mer informella samtal på träffarna. Under hösten 2021 tänkte vi därför bjuda in till digital nätverksfika sista torsdagen i varje månad, kl 14.30-15. Kanske inte riktigt som att ses på campus, men en möjlighet att nätverka med kollegor och prata om vad som är aktuellt just nu. Och för att hitta nya teman och nya vägar framåt för vårt nätverk.

 

Fikadags

Vi ses under hösten

 • Torsdag den 30 september kl 14.30—15
 • Torsdag den 28 oktober kl 14.30—15
 • Torsdag den 25 november kl 14.30—15

 

 

 

Om nätverket

Med nätverket vill vi

 • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
 • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
 • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
 • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Exempel på frågor vi lyfter

 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik); digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte i undervisningen, exempelvis Athena och kursvärderingsverktyg.
 • Planera undervisning för lärande (undervisningsmiljöer, schemaläggning, grupper, seminarieformer, lokaler för lärande med mera).
 • Studentbemötande/att hantera utmanande situationer.
 • Studenter med särskilda behov.
 • Konstruktiv länkning (”Constructive alignment”).
 • Kompetensutveckling för administratörer, ”administratörens roll”.
 • Generell kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

 

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se

 

Tips och aktiviteter

Här listar vi tips och intressanta aktiviteter som du i nätverket kan tycka bidrar till din kompetensutveckling.

 

Tidigare nätverksträffar