Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet, du arbetar kanske som studieadministratör, studievägledare eller administrativ samordnare i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

 

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

 • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
 • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
 • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
 • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Exempel på frågor vi lyfter

 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik); digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte i undervisningen, exempelvis Athena och kursvärderingsverktyg.
 • Planera undervisning för lärande (undervisningsmiljöer, schemaläggning, grupper, seminarieformer, lokaler för lärande med mera).
 • Studentbemötande/att hantera utmanande situationer.
 • Studenter med särskilda behov.
 • Konstruktiv länkning (”Constructive alignment”).
 • Kompetensutveckling för administratörer, ”administratörens roll”.
 • Generell kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

Kommande träffar hösten 2019

 

Nätverksträff med tema Studentstöd

Tid: tisdag den 26 november. kl 13.20-15.30
Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, plan 2, rum U36
Vi får besök av kollegor från universitetsbiblioteket, universitetets språkverkstad och särskilt pedagogiskt stöd som berättar för oss hur deras verksamheter kan bidra till en god utbildningsmiljö.
Anmälan nätverksträff med tema Studentstöd

 

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

 

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se

 

Tidigare träffar

Här listar vi våra tidigare träffar så att du kan se vilka teman vi har tagit upp tidigare för att du ska få en tydigare bilda av vad vi arbetar med. 

 

Tips och aktiviteter

Här listar vi tips och intressanta aktiviteter som du i nätverket kan tycka bidra till öka kompetensutveckling.