Nätverket för digitalt lärande vänder sig till dig som är lärare eller forskare vid Stockholms universitet. Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte och att bygga gemensam kunskap om frågor som rör digitalisering av vår undervisning.

Nätverkets fokus

Detta nätverk är tänkt att vara universitetsövergripande och fokusera på många olika aspekter inom digitalt lärande.

De aktiviteter som nätverket vill driva är följande:

  • En möjlighet att mötas en eller flera gånger per termin, gärna med fokus på något tema.
  • Dela våra erfarenheter och kunskap om kring vad som tycks fungera bättre och sämre när det gäller undervisning med någon typ av digitalt stöd.
  • Bidra till att skapa en gemensam kunskapsbas genom att ta del av andras erfarenheter och forskning inom området.
  • Underlätta kommunikation inom universitetet inom området digital kompetens.
  • Initiera seminarier, projekt och föreslå aktiviteter.
  • Bidra till pedagogiska diskussioner i de egna organisationerna.

Nätverkets deltagare kommer fortlöpande överens om nätverkets aktiviteter så som när vi ska ses, vilket tema, inbjudna gäster och så vidare. Kommunikationen inom nätverket hanteras tillsvidare med e-postlista.

Nätverket startade i samband med universitets lärarkonferens i februari 2018, då intresserade personer träffades för att diskutera behov och förslag på vad ett nätverk för digitalt lärande kan göra.

Kommande aktivteter

Spela in feedback till dina studenter

Tid: 13 maj 2019 : kl 14 - 16
Lokal: Plantskolan, Universitetsbiblioteket, Frescati

Program

Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter att spela in feedback till studenterna. Hans Färnlöf, Tore Nilsson och Urban Göransson kommer att visa hur de ger feedback som både uppskattas av studenterna och sparar tid.
Du är välkommen att bidra med dina egna erfarenheter! Har du exempel eller liknande som du vill visa - hör av dig  i förväg så att vi kan planera för detta.
Mycket välkommen till erfarenhetsutbytet!
Urban Göranssson, Tore Nilsson och Hans Färnlöf

Anmälan

Sista anmälningsdag är 9 maj så att vi hinner beställa fika.

Anmälan till Spela in feedback till dina studenter

Designmönster i Athena

Tid: 12 juni 2019 kl 14 - 16
Lokal: Växthuset, Universitetsbiblioteket, Frescati

Program

Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter att använda Athena. Vi kommer att använda Designmönster som utvecklats vid SU under våren för att visa på olika lösningar. Vi delar erfarenheter av olika kurs-upplägg som vi testat under terminen.
Du är välkommen att bidra med dina egna erfarenheter! Har du exempel eller liknande som du vill visa - hör av dig i förväg så att vi kan planera för detta.
Mycket välkommen till erfarenhetsutbytet!
Ola Knutsson, Sofie Wennström, Hugues Engel, Thashmee Karunaratne, Cormac Mc Grath, Ulf Olsson

Anmälan

Sista anmälningsdag är 10 juni så att vi hinner beställa fika.

Anmälan till träffen om Designmönster i Athena

 

Kom med i nätverket Digitalt lärande

Vi välkomnar dig som är anställd vid Stockholms universitet att vara med i nätverket. Kontakta: Ulf Olsson, E-post: ulf.olsson@su.se