Nätverkets fokus
Kommande aktiviteter
Kom med i nätverket

 

Om Samverkans-Inlärning (SI)

SI-PASS  (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk modell som utvecklades på 1970-talet och som bygger på kollaborativt lärande där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om mellan fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare. SI-ledaren är själv en student som kommit längre i sin utbildning och vars uppgift är att hjälpa de nya studenterna att vaska fram och explicitgöra de moment i kursen som upplevs som svåra, att agera som övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledare handleds i sin tur av SI-metodhandledare, anställda lärare vid universitetet, som driver och ansvarar för SI verksamheten.

Nätverket för Samverkans-Inlärning(SI) vänder sig till anställda vid Stockholms universitet som vill arbeta med SI modellen i sin undervisning, som har gått SI-metodhandledarutbildningen eller som har ett intresse för att lära sig mer om SI.
 

Nätverkets fokus

Nätverket som är tänkt att vara universitetsövergripande och fokusera på flera olika aspekter av samverkansinlärning (SI) har till syfte att dela erfarenheter och bygga kunskap som kan facilitera det fortsatta arbetet med implementering och utveckling av SI inom Stockholms universitet.

Aktiviteter som nätverket vill driva:

  • En möjlighet att mötas en gång per termin, gärna med fokus på något pågående SI arbete.
  • Identifiera teman inom SI där det är särskilt angeläget att dela erfarenheter och kunskap.
  • Skapa en gemensam kunskapsbas kring förutsättningar för och utmaningar med att leda SI-pass, både för dig som handleder och på institutionen

 

Var med i nätverket Samverkans-Inlärning (SI)

Vi välkomnar dig som är anställd vid Stockholms universitet att vara med i nätverket. Nätverket är öppet för alla som har genomgått SI-metodhandledarutbildningen eller som har ett intresse för samverkansinlärning.

Kontakta: Cormac McGrath. E-post: cormac.mcgrath@edu.su.se