Nästa träff — välkommen!

Tid: Onsdag 12 december 2018 : kl. 15-16.30

Plats: William-Olssonsalen i Geovetenskapens hus (Kulturgeografiska institutionen), Svante Arrhenius väg 8-12

Anmälan: mejla jeanna.wennerberg@edu.su.se

Om nätverket

Nätverket för studenters förstaårsupplevelser vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är engagerad i eller intresserad av en eller flera aspekter av studenters första år på universitetet. Syftet är att dela erfarenheter och öka kunskapen om hur förstaårsstudenter vid Stockholms universitet upplever sin studiesituation och hur vi i våra respektive roller kan vara med och förändra upplevelsen till det bättre för dem. Vi träffas två gånger per år.

Nätverkets fokus

Nätverket är tänkt att vara universitetsövergripande och fokusera på många olika aspekter av studenters förstaårsupplevelser. Vi undersöker bland annat teman som breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning.

De aktiviteter som nätverket vill driva är följande:

  • En möjlighet att mötas en gång per termin, gärna med fokus på något tema.
  • Identifiera teman som är särskilt angelägna att dela erfarenhet och kunskap om.
  • Bidra till att skapa en gemensam kunskapsbas kring vad som tycks fungera bättre och sämre när det gäller förbättra studenters förstaårsupplevelser.

Vilken roll ska nätverket ha?

I anslutning till universitetets lärarkonferensen den 8 februari 2018 träffades intresserade personer i fyra mindre grupper för att diskutera behov och förslag på vad ett nätverk för dessa skulle kunna göra. Eftersom vi nu har slagit samman dessa fyra grupper (förstaårsstudenter,  breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning) bjuder vi in till ett nytt möte för att diskutera vilken roll vi vill att nätverket ska ha, vilka frågor som är aktuella och hur vi ska gå vidare med dessa frågor.

Var med i Nätverket för studenters förstaårsupplevelser

Vi välkomnar dig som är anställd vid Stockholms universitet att vara med i nätverket.

Kontakta: Jeanna Wennerberg, Centrum för universitetslärutbildning. E-post: jeanna.wennerberg@edu.su.se