Nätverket för undervisnings- och examinationsformer (NUEX) verkar inom intresseområdet för högskolepedagogik vid Centrum för universitetslärarutbildning. Vi bjuder och in till träffar ett par gånger per termin för att för att samlas kring frågor som rör just examinations- och undervisningsformer.

Nätverksträffar våren 2022

Under våren bjuder vi in till att utforska aspekter av självständigt arbete utifrån två teman, "Handledning av uppsatser som skrivs i par och examination av samskrivna uppsatser" samt "Självständigt arbete redan från början" som inkluderar frågor om studenters uppsatsskrivande, former och riktlinjer för samskrivande studenters arbeten och examination.

 • Hur kan vi som handledare bättre stötta våra studenter i att utveckla ett mer medvetet reflekterat studiestrategiskt förhållningssätt inför det självständiga arbetet?
 • Hur lär sig våra studenter att formulera en undersökningsbar fråga?
 • Hur får studenterna användbara kunskaper om den forskning som ligger bakom de texter de läser i tidigare kurser?

Förutom dessa frågor vill vi också gärna beröra följande: Vilka erfarenheter har du av uppsatshandledning med samskrivande studenter?

 • Vilka utmaningar har du stött på när det gäller examination av samskrivna uppsatser?
 • Vilka är dina bästa handledningstips?
 • Vad vill vi utveckla vidare?

 

Välkommen att delta i diskussionen på en eller båda av vårens två träffar!

 

Nätverksträff tisdag den 15 februari

Tid: kl 10—12
Plats: Vårens första träff hålls på Zoom, länk skickas någon dag innan mötet till anmälda.

Träffen inleds med att Johanna Lindholm, utbildningsledare på Humanistiska fakulteten berättar om en kartläggning av samskrivande vid institutioner på Humanistiska fakulteten.

Efter en diskussion övergår vi till att samtala kring temat "Självständigt arbete redan från början".

 • Hur kan vi som handledare bättre stötta våra studenter i att utveckla ett mer medvetet reflekterat studiestrategiskt förhållningssätt inför det självständiga arbetet?
 • Hur lär sig våra studenter att formulera en undersökningsbar fråga?
 • Hur får studenterna användbara kunskaper om den forskning som ligger bakom de texter de läser i tidigare kurser?

Anmälan är stängd.

 

Nätverksträff tisdag den 5 april

Tid: kl 13—15
Plats: Institutionen för pedagogik och didaktik Sal 1503, plan 5

På vårens andra träff fokuserar vi diskussionen kring temat "Självständigt arbete redan från början".

 • Hur kan vi som handledare bättre stötta våra studenter i att utveckla ett mer medvetet reflekterat studiestrategiskt förhållningssätt inför det självständiga arbetet?
 • Hur lär sig våra studenter att formulera en undersökningsbar fråga?
 • Hur får studenterna användbara kunskaper om den forskning som ligger bakom de texter de läser i tidigare kurser?

Anmälan är stängd.

 

Alla intresserade av temat är välkomna på nätverksträffarna! Vi bjuder speciellt in dig som under det gångna året deltagit i en, eller flera av CeUL:s workshopar om undervisning och examination (Trimma dina undervisnings och examinationsformer, 12 grepp att lyckas som lärare/12 Steps to succeed as a teacher, Aktivitetsbaserat lärande, Flipped Classroom) och vi bjuder även in kollegor från KTH.

Varmt välkomna!