Lena Geijer och Tore Nilsson samordnar nätverket för undervisnings- och examinationsformer.

 

Välkommen till workshop om undervisnings- och examinationsformer — kom och trimma dina modeller och utveckla nya idéer!

Workshop där vi prövar och diskuterar erfarenheter och studentreaktioner kring undervisnings- och examinationsformer. Vi vill gärna tillsammans skapa många goda idéer som bidrar till att utveckla högskolepedagogiken vid universitetet.

 Vi har prövat och funderat över modeller   och har en modell som försöker kombinera kognitiva och interaktionella perspektiv på undervisning och bedömning, vilket presenteras som utgångspunkt för diskussionerna, säger Tore Nilsson som är lektor i moderna språk med didaktisk inriktning och en av samordnarna i nätverket.

Tid

TMåndag 2 december 2019 : Kl 13—15

Plats/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2527

 
Vi bjuder på fika.

Anmälan

 

Om nätverket

Nätverket för undervisnings- och examinationsformer (NUEX) bildades i samband med lärarkonferensen 2018. Deltagarna samlas för att diskutera lärarerfarenheter av att laborera med både idéer kring undervisnings- och examinationsformer. Nätverk vänder sig till dig, som är lärare eller forskare vid Stockholms universitetet. Kontaktpersoner är Lena Geijer och Tore Nilsson
E-post: lena.geijer@edu.su.se och tore.nilsson@isd.su.se

Mer om nätverket för undervinings- och examinationsformer