Nätverket för pedagogiska ledare vänder sig till dig som har en roll med ansvar för utbildningens pedagogiska kvalitet och därmed leder allt från en mindre grupp lärare till en hel institution i till exempel rollen som studierektor. Nätverket syftar till att bygga en gemensam kunskap och redskap som kan underlätta i och tydliggöra rollen som pedagogisk ledare. Initiativtagare till nätverket är Centrum för universitetslärarutbildning.

Nätverkets fokus

Nätverket är tänkt att vara universitetsövergripande och fokusera på många olika aspekter i det pedagogiska ledarskapet.

De aktiviteter som nätverket vill driva är följande:

  • En möjlighet att mötas en gång per termin, gärna med fokus på något tema.
  • Identifiera teman som är särskilt angelägna att dela erfarenhet och kunskap om.
  • Bidra till att skapa en gemensam kunskapsbas kring vad som tycks fungera bättre och sämre när det gäller att leda pedagogisk verksamhet.
  • Bidra till pedagogiska diskussioner i de egna organisationerna på alla nivåer från doktorander till professorer.

Välkommen till nästa träff

Tid Måndag 12 november 2018 : kl. 15.15—16.30

 

Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativ 54, plan 7, rum: 1708
På dagordningen Vi diskuterar denna gång specifikt temat "Erfarna lärare — hur tar vi vara på och stimulerar till utveckling av deras kompetens?". Var och en tar med sig en nerskriven fråga/dilemma och en god erfarenhet. Detta blir utgångspunkt för vårt möte.

 

Bakgrund och befintliga kontaktytor för pedagogiska ledare

Vid det konstituerande mötet i anslutning till lärarkonferensen den 8 februari 2018 träffades intresserade personer för att diskutera behov och förslag på vad ett nätverk för pedagogiska ledare vid Stockholms universitet skulle kunna göra.

I dagsläget finns en kurs, seminarieserie för pedagogiska ledare, som ges av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) varje kalenderår. Kursen startade 2016 och hittills har 25 personer gått den. Det uttrycktes att kursen för deltagarna fyller en viktig funktion att dela och ta del av erfarenheter, praktik och forskning, och att det finns ett behov av att fortsätta träffas med viss regelbundenhet.

Humanistiska fakulteten har skapat en kurs som riktar sig till studierektorer men som huvudsakligen fokuserar på administrativa aspekter av studierektorsrollen.

Var med i nätverket Pedagogiskt ledarskap

Vi välkommnar dig som är anställd vid Stockholms unviersitet att vara med i nätverket. Du har idag ett ansvar för utbildningens pedagogiska kvalitet och leder allt från en mindre grupp lärare till en hel institution i till exempel rollen som studierektor. Kontakta: Klara Bolander Laksov. E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se