Högskolepedagogiska intresseområden

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Nätverk
 6. Högskolepedagogiska intresseområden

Nätverk för olika högskolepedagogiska intresseområden

 • Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI) Nätverket för Samverkans-Inlärning (SI) vänder sig till dig som har gått SI-metodhandledarutbildningen eller som har ett intresse för att lära dig mer om SI. Nätverket har till syfte att dela erfarenheter och bygga kunskap som kan facilitera det fortsatta arbetet med implementering och utveckling av SI inom Stockholms universitet.
 • Pedagogiskt ledarskap Nätverket för pedagogiskt ledarskap Nätverket för pedagogiska ledare vänder sig till dig som ansvarar för utbildningens pedagogiska kvalitet och leder allt från en mindre grupp lärare till en hel institution i till exempel rollen som studierektor. Vi vill bygga gemensam kunskap och redskap som kan underlätta i och tydliggöra rollen som pedagogisk ledare.
 • Lena Geijer och Tore Nilsson Nätverket för undervisnings- och examinationsformer Nätverket för dig som vill vara med och dela inspiration, nya kunskaper och redskap som kan underlätta för dig som universitetslärare att pröva och variera undervisnings- och examinationsformer.
 • Nätverket för digitalt lärande I nätverket för digitalt lärande träffas lärare från hela universitet, tillsammans bygger vi gemensam kunskap om frågor kring digitalisering av vår undervisning. Vi delar till exempel erfarenheter av olika former av digitalt stöd som vi prövat i undervisningen och tar del av forskning inom området.
 • Var med i nätverket för studenters förstaårsupplevelser Nätverket för studenters förstaårsupplevelser är ett högskolepedagogiskt nätverk för dig som är intresserad av olika aspekter av studenters första år vid universitetet. Vi delar erfarenheter och lär oss mer om hur förstaårsstudenter vid universitetet upplever sin studiesituation och hur vi kan skapa bra upplevelser för dem. Vi undersöker bland annat teman som breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning.
 • Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning I nätverket diskuterar vi utmaningar och erfarenheter med att undervisa och arbeta vid universitetet utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi är särskilt intresserade av att förstå vad jämställdhet innebär ur ett högskolepedagogiskt perspektiv. Vi vänder oss till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • International Network of International Education Our network brings together university teachers from across Stockholm University with a shared interest in international teaching and learning in higher education.
 • Relationskompetens i högre utbildning I det här nätverket arbetar vi med att identifiera, utforska och kvalificera kunskap relationella aspekter och relationskompetens relaterade till det akademiska lärarskapet och studenters lärande. Nätverket är öppet för alla undervisande lärare vid universitetet.
 • Forskarhandledning Nätverket för forskarhandledare vänder sig till dig som är — eller snart tänker bli — forskarhandledare. Vi tänker oss främst disputerade forskare som vill reflektera över sin roll som (blivande) doktorandhandledare. Kanske har du nyligen gått en kurs i forskarhandledning och vill fortsätta hålla kontakten med de frågor som då aktualiserades.