De högskolepedagogiska nätverken ska ge möjlighet att diskutera utmaningar och dela erfarenheter, att bjuda in särskild expertis eller börja samarbeta kring specifika frågor om undervisning och lärande. Grupperna ska skapa möjlighet till dialog samt spridning av erfarenheter och högskolepedagogisk forskning.

─ Bakgrunden är att många av de utmaningar som universitetslärare upplever i sin roll delas av lärare oavsett ämnesområde och utbildningsprogram. Det finns ett behov av att bättre ta vara på erfarenheter och lärande som sker vid universitetets institutioner, och skapa möjligheter för spridning och samarbete, säger Klara Bolander Laksov vid Centrum för universitetslärarutbildning.

 

Intresserad? Här hittar du presentationer av och kontaktuppgifter till våra högskolepedagogiska nätverk