Nätverk

Högskolepedagogiska nätverk

Var med i nätverk om högskolepedagogisk fråga som intresserar dig

Att vara med i ett högskolepedagogiskt nätverk är en möjlighet för dig som vill lära mer om en specifik frågor kring undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Videoinspelning IKT-nätverket

IKT-pedagogiskt nätverk för att stödja lärande

Nätverket riktar sig till dig som har en övergripande IKT-roll inom din institution eller motsvarande. Här utbyter vi erfarenheter och resurser samt samverkar för en hållbar utveckling av IKT-användning vid universitetet.

Nätverk om högskolepedagogik

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.