Särskilt välkomnas ansökningar inom pedagogisk utveckling av online-baserat lärande till exempel undervisning och examination med hjälp av digitala verktyg, samt hållbar utbildning till exempel utbildning kring hållbarhetsfrågor, klimatanpassning av utbildning, jämställd utbildning samt breddat deltagande och breddad rekrytering.

Ansök om pedagogiskt ambassadörsskap

En nyhet i år är att ansökningar till Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2022 faller helt inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.

Deadline för ansökning

Deadline för att skicka in ansökningar är 24 juni 2021.

Kontakt

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning: Anna-Karin Björling, Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se

Pedagogiska ambassadörer för 2022: Klara Bolander Laksov, CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Mer om utlysningarna

Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning omgång 7 (118 Kb)

För utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2022