Pedagogisk idétävling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogisk idétävling
Idetävling 75x75

Pedagogisk idétävling: Utveckla din utbildning och bli superstjärna i projektledning

Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten - möjlighet att bli superstjärna på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Illustration för tänkande. Kugghjul och människa.

Drop-in frågestund: Få hjälp att formulera en idé till pedagogisk idétävling

Nu pågår pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet. Har du någon eller några idéer om hur undervisning och lärande i din utbildning kan förbättras? Du som vill delta i tävlingen men är osäker på hur du ska formulera dig är välkommen till Drop-in frågestund där du får stöd att skriva fram din idé. Vi bjuder på "matigt" fika!

Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter

Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling

Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.

Tony Burden och Julia Kreuger

Studentdrivna projekt 2017

Pedagogiska utvecklingsprojekt som drivs i samverkan mellan studenter och institutioner vid Stockholms universitets under 2017. Utvecklingsprojekten bygger på av kreativa idéer från engagerade studenter som vill vara med och förbättra sina utbildningar.

Tävlingsfrågor

Om du har några frågor om pedagogisk idétävling är du välkommen att kontakta pedagogisk utvecklare Cormac McGrath eller koordinator Annika Forslund Tfn 08-16 22 78.

Exempel från världen

Konkreta exempel på "student partnership"-projekt:

  • I Reykjavik lät studenter med stöd av institutionen ordna en intern konferens för studenter och lärare där studenterna valde temat.
  • I Sydney anställdes sex studenter för att förstärka studentmedverkan. Studenterna utvecklade en kurs i generiska färdigheter för studenter.
  • I Sydney lät man studenter fungera som konsulter åt nya lärare, där de ’skuggade’ de nya lärarna och sedan diskuterade vad som hände i undervisningen. På så sätt fick de nya lärarna ta del av ett studentperspektiv på sin undervisning.