Projektet ”Pedagogiken i juridiken” vid Juridicum syftar till att höja kvaliteten på undervisningen på hela institutionen. Projektet består därför av tre delar, där den första delen endast omfattar nyanställda lärare. De ska sin första termin få delta i tre olika halvdagsseminarier som behandlar pedagogisk forskning, praktisk utformning av seminarier/lektioner och personliga framställning. De tre seminarierna kommer att hållas både vår- och höstterminen år 2016.

Andrea Sundstrand
Andrea Sundstrand

Den andra delen av projektet består av 6-8 lunchseminarier spridda under år 2016, där mer erfarna lärare träffas för att diskutera olika aspekter av undervisningen och får tips om nya metoder att lära ut. För mer erfarna lärare kommer även erbjudas konstruktiv kritik genom s.k. peer-review, dvs. genom att en annan lärare deltar i undervisningen som speciell granskare. Här ska även ges återkoppling från den Pedagogiska ambassadörens kontakter med CeUL.

Den tredje delen består av utformandet av en faktabank på nätet, där de samlade erfarenheterna och tipsen under projektet ska dokumenteras för alla lärare att ta del av.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Andrea Sundstrand, universitetslektor vid Juridiska institutionen.