Pedagogiska seminarier som intern kompetensutveckling för en fördjupad diskussion bland institutionens medarbetare.

Slabafinety är en nysammanslagen institution vid Stockholms universitet. Basen för den nya institutionen är språk från olika språkfamiljer med sina specifika möjligheter och utmaningar. Vi har insett att det finns stora vinster att göra, bland annat finns det större möjligheter till pedagogisk reflektion. Kollegorna får möjlighet att dra nytta av de samlade erfarenheter som finns inom den nya institutionen för att tänka i nya banor, få en pedagogisk nystart samt vidareutveckla modeller och strukturer för språkundervisning.

Natasha Ringblom
Natasha Ringblom

Syftet med projektet Pedagogiska seminarier: intern kompetensutveckling för en fördjupad diskussion bland institutionens medarbetare är att bli ett naturligt forum för institutionens kollegor att träffas och samarbeta mer med varandra och reflektera kring pedagogik i universitetsutbildningen, att dela med sig av sin vidareutbildning, hitta grupper för samarbete över språkgränserna och utveckla en naturlig kontakt med CeUL.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Natasha Ringblom, Fil.dr, lärare vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska.