Lotta Stern

Kurserna som ges inom ramen för utbildningsprogram och fristående kurs vid Sociologiska institutionen håller god kvalitet och våra studenter är i hög utsträckning nöjda med den utbildning vi erbjuder.  Men vi vill bli bättre än så. Vi har därför initierat ett förändringsarbete i syfte att spetsa grundutbildningen och bättre matcha utbildningens innehåll utifrån de studenter som läser på de olika terminerna.

Exempelvis läses termin 1 av många fler än de som tänker fördjupa sig i sociologi, men vår kursstruktur är utformad som om alla studenter tänks fortsätta att läsa sociologi II och III. Ett syfte är att den nya grundkursen tydligare ska ha ett innehåll som tilltalar både den framtida sociologen och den samhällsintresserade och bildningshungriga som önskar sig en större förståelse av vad sociologi kan erbjuda.

Genom att tänka nytt finns vidare god potential att utvecklas pedagogiskt och utmana sätt att organisera utbildning utifrån ”så har vi alltid gjort”. Det är främst här jag ser ett pedagogiskt ambassadörskap som en väg framåt – hur skapa goda förutsättningar för större gemenskap och ett större intresse för pedagogik? Det är jag intresserad av att fördjupa mig i.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Lotta Stern vid Sociologiska institutionen.