David Cardell

Det pedagogiska utvecklingsprojekt som David Cardell leder vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen handlar om möjligheter att stärka forskningsförankring i studentuppsatser. Ett centralt intresse är hur standardiserad form och förväntat innehåll låter sig förstås i relation till att vara nydanande, kreativ och ägna sig åt meningsfullt arbete. Dessa frågor inbegriper lärare och studenter i olika roller, med olika uppdrag och ansvar. För att förstå möjligheter och begränsningar gällande forskningsförankring och vetenskaplighet fokuseras två områden.

Inledningsvis genomförs en kartläggning av vad som – i sociologiska termer – görs till standard i uppsatsarbeten; som en process som inkluderar aktörer i exempelvis handledning och uppsatsen som produkt. Framförallt handlar detta om självständiga arbeten som skrivs på grundnivå inom institutionens tre avdelningar.

Kartläggningen följs upp av frågor gällande hur utveckling av pedagogisk infrastruktur skapar möjligheter inom och bortom nuvarande standard(er). Med detta skisseras möjliga utvecklingsspår som inbegriper reflektioner om resurser och kvalitet, i termer av utbildning av stora studentgrupper i relation till olika vetenskapliga ideal.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är David Cardell vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.