Pedagogiska ambassadörer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogiska ambassadörer
Utlysning pedagogiska ambassadörer. Illustration: Pixabay

Utlysning av positioner som pedagogisk ambassadör

Ansök om position som pedagogisk ambassadör år 2023. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Du stödjer också kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

År 2015 startade vi projektet med pedagogiska ambassadörer för att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Det pedagogiska ambassadörsprojektet som ett tillvägagångssätt för akademisk utveckling

Projektet med pedagogiska ambassadörer vid Stockholms universitet finns utforskat och beskrivet i en forskningsartikel publicerad i tidskriften Högre utbildning. Undersökningen bygger på en webbenkät med 17 pedagogiska ambassadörer under åren 2015–2018:

Laksov, K. B. (2020). The Pedagogical Ambassadorship Programme as an approach to academic development. Högre utbildning, 10(2), 16-20.

Keywords: educational development, educational culture, pedagogical ambassador, scholarship of teaching and learning

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2022 finns pedagogiska ambassadörer vid Filosofiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Engelska institutionen, Statisktiska institutionen, Institutionen för organisk kemi och Stockholms Resilienscentrum.

Pedagogiska ambassdörsrapporter