Pedagogisk idétävling

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Studentdrivna utvecklingsprojekt
 6. Pedagogisk idétävling
 7. Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning

Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning

EVENEMANG

Datum: 25 januari 2019 08:00 - 15 februari 2019 23:59

Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten — möjlighet att bli briljant på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet

Det är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår som tillsammans utlyser en tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras. Tävlingen är öppen för dig som är student vid någon av Stockholms universitets utbildningar, på grund, avancerad eller doktorandnivå. 

Vad får de som vinner?

Ära och berömmelse men också...

Du blir briljant på projektledning!

— du får driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som bygger på din idé.

Och om ditt förslag blir utvalt får du:

 • Värdefulla erfarenheter av projektledning att lägga i ditt CV
 • Stöd och handledning i projektledarskap
 • Viss tim-arvodering enligt överenskommelse

Du är med och utvecklar din utbildning

Syftet är att bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll, där fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildningen istället för att konsumera utbildningen.

Studentdrivna utvecklingsprojekt över hela världen

Internationellt och nationellt i Sverige har ett ökande antal så kallade "studentdrivna utvecklingsprojekt" börjat synas. Det handlar ofta om att studenter sätter sig in i kunskap kring ett specifikt område och utvecklar idéer för hur undervisning och lärande kan utvecklas inom sin utbildning. Exempel på detta kan vara examinationer, återkopplingsformer, utveckling av lärresurser eller kring sin egen studiemiljö.

Tävlingsuppgiften och bedömningskriterier

Idén ska gå att genomföra i samarbete med kursgivande institution och kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Genomförbarhet, det är rimligt att genomföra idén under loppet av en termin eller max två terminer.
 • Samarbete, bygger på samarbete mellan en eller flera studenter och en eller flera lärare vid den kursgivande institutionen.
 • Påverkan, genomförandet av idén kommer att påverka undervisningen och lärandet för en definierad grupp studenter.

De bästa idéerna kommer att tas ut (cirka två till fyra stycken) av en panel som består av pedagogiska utvecklare från CeUL och representanter från SUS. Idévinnarna kommer att kontaktas för att bjudas in till ett möte tillsammans med representant från respektive institution.

Projektstöd och redovisning

Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare vid CeUL kommer att vara din kontaktperson och stötta dig i ditt arbete med utveckling, genomförande och utvärdering av ditt utvecklingsprojekt.

Projekten redovisas vid CeUL:s högskolepedagogiska temadag alternativt Stockholms universitets lärarkonferens.

Delta i tävlingen

* Idétävlingen är öppen 25 jan15 feb 2019

Du anmäler din bästa pedagogiska idé genom att fylla i vårt tävlingsformulär.

Möjligheten att lämna in tävlingsbidrag är nu stängd. Nu går vi igenom de bidrag som har lämnats in. Vinnare utses under mars månad.

Bokmärk och dela Tipsa

Tävlingsfrågor

Om du har några frågor om pedagogisk idétävling är du välkommen att kontakta pedagogisk utvecklare Cormac McGrath eller koordinator Annika Forslund Tfn 08-16 22 78.

Exempel från världen

Konkreta exempel på studentdrivna utvecklingsprojekt i världen:

 • I Reykjavik lät studenter med stöd av institutionen ordna en intern konferens för studenter och lärare där studenterna valde temat.
 • I Sydney anställdes sex studenter för att förstärka studentmedverkan. Studenterna utvecklade en kurs i generiska färdigheter för studenter.
 • I Sydney lät man studenter fungera som konsulter åt nya lärare, där de ’skuggade’ de nya lärarna och sedan diskuterade vad som hände i undervisningen. På så sätt fick de nya lärarna ta del av ett studentperspektiv på sin undervisning.