Välkommen till prisutdelning i Pedagogisk idétävling

Torsdag 8 mars i Studenthuset är det dags för festlig prisutdelning i Pedagogisk idétävling och du student eller anställd är bjuden. Då uppmärksammar och firar vi vinnarna i Pedagogisk idétävling vid Stockholms universitet, där studenter kommit med goda idéer om hur man kan vara med och utveckla sin utbildning.

Vi dukar upp tårta och kaffe vid detta glada tillfälle där vi också får utrymme att mingla och utbyta tankar och idéer om studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt.

Dag: 8 mars 2018
Tid: kl 15.00—17.00 

Plats: Kårsalen, Studentkårens lokaler i Studenthuset, Universitetsvägen 2A

  • 15.00 Tårta och kaffe
  • 15.15 Prisutdelning
  • 15.40 Mingel och fortsatt fika

Pedagogisk idétävling som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning och Stockholms universitets studentkår är nu avgjord. Efter avslutad bedömning av 23 idérika förslag från studenter om utveckling av undervisning, har juryn enhälligt utsett följande tre vinnande förslag:

  • Diagnostiska tester och återkoppling som katalysator för lärande, Linnea Östensson, Institutionen för data- och systemvetenskap
  • Experimentell-kit för färdighetsträning, Emma Andersson, Fysikum
  • Att lära sig av hur andra gör, Cecilia Sandin, Institutionen för svenska och flerspråkighet

De vinnande idéerna resulterar nu i s.k. studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid de aktuella institutionerna. Projekten är pedagogiska utvecklingsprojekt som drivs i samverkan mellan studenter och institutionen. Tanken är att projekten ska bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll och fokus ligger på utveckling av utbildning istället för konsumtion av utbildning.

Anmälan

Berätta gärna för oss om du kommer och deltar i firandet, då kan vi lättare planera hur mycket tårta & fika vi ska duka upp.

Vi välkomnar dig till en festlig eftermiddag om pedagogisk utveckling!

Centrum för universitetslärarutbildning och Stockholms universitets studentkår