Tidigare projekt

Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018

Bästa utvecklingsidéerna prisade

Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.

Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter

Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling

Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.

Tony Burden och Julia Kreuger

Studentdrivna projekt 2017

Pedagogiska utvecklingsprojekt som drivs i samverkan mellan studenter och institutioner vid Stockholms universitets under 2017. Utvecklingsprojekten bygger på av kreativa idéer från engagerade studenter som vill vara med och förbättra sina utbildningar.

Kontakt

Vill du veta mer om studentdrivna utvecklingsprojekt, välkommen att kontakta Cormac Macgrath, pedagogiska utvecklare. 

E-post: cormac.mcgrath@edu.su.se

Tfn: 08-16 3974

Exempel från världen

Konkreta exempel på studentdrivna utvecklingsprojekt i världen:

  • I Reykjavik lät studenter med stöd av institutionen ordna en intern konferens för studenter och lärare där studenterna valde temat.
  • I Sydney anställdes sex studenter för att förstärka studentmedverkan. Studenterna utvecklade en kurs i generiska färdigheter för studenter.
  • I Sydney lät man studenter fungera som konsulter åt nya lärare, där de ’skuggade’ de nya lärarna och sedan diskuterade vad som hände i undervisningen. På så sätt fick de nya lärarna ta del av ett studentperspektiv på sin undervisning.