Studentdrivna utvecklingsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Studentdrivna utvecklingsprojekt
Pedagogisk idétävling 2019

Pedagogisk idétävling — utveckla din utbildning och bli briljant på projektledning

Var med och tävla! Kom med idéer om hur din utbildning kan bli bättre! I vinstpotten — möjlighet att bli briljant på projektledning då du driver ett utvecklingsprojekt som bygger på din idé. Nu öppnar tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Pristagare i Pedagogisk idétävling 2018

Bästa utvecklingsidéerna prisade

Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.

Kontakt

Vill du veta mer om studentdrivna utvecklingsprojekt, välkommen att kontakta Cormac Macgrath, pedagogiska utvecklare. 

E-post: cormac.mcgrath@edu.su.se

Tfn: 08-16 3974

Exempel från världen

Konkreta exempel på studentdrivna utvecklingsprojekt i världen:

  • I Reykjavik lät studenter med stöd av institutionen ordna en intern konferens för studenter och lärare där studenterna valde temat.
  • I Sydney anställdes sex studenter för att förstärka studentmedverkan. Studenterna utvecklade en kurs i generiska färdigheter för studenter.
  • I Sydney lät man studenter fungera som konsulter åt nya lärare, där de ’skuggade’ de nya lärarna och sedan diskuterade vad som hände i undervisningen. På så sätt fick de nya lärarna ta del av ett studentperspektiv på sin undervisning.