Samverkan

Samverkan för pedagogiskt innovativa utbildningsmiljöer

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) bidrar till utveckling av utbildningens kvalitet. Genom kunskap förankrad i högskolepedagogisk forskning, samarbeten med universitetslärare lokalt, nationellt och internationellt, vill CeUL inspirera och stödja institutioner att utveckla sina utbildningsmiljöer i fråga om pedagogisk innovation, utveckling och hög kvalitet.

Samarbetsmöjligheter:

Lotta Jons

Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution

Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.

Högskolepedagogiska nätverk

Nätverk om högskolepedagogik

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Boka workshop

Boka workshop till din institution

Boka en eller flera inspirerande och kompetensutvecklande workshoppar om undervisning och lärande för institutionens lärare. Workshoppen ges då i samarbete med CeUL och institutionen står värd. Workshopparna uppmuntrar, främjar och stödjer samtal kring högskolepedagogik och är en möjlighet för institutionen att diskutera frågor som är relevanta för just er.

Pedagogiska ambassadörer driver utvecklingsprojekt

Centrum för universitetslärarutbildning inledde 2015 projektet med pedagogiska ambassadörer i syfte att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Pedagogisk kontaktperson vid institutionen

De allra flesta institutioner har nu en pedagogisk kontaktperson. Syftet med pedagogiska kontaktpersoner är att underlätta kommunikationen mellan institutionens behov av pedagogiskt stöd och inspiration, och Centrum för universitetslärarutbildnings stödjande verksamhet när det gäller utveckling av undervisning.

Kontakt

Vill du veta mer om CeUL:s samverkan och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278

CeUL samverkar på flera nivåer

Samverkan CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.