Samverkan

Samverkan

CeUL samverkar på olika nivåer

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.

Samarbetsmöjligheter

  • Lotta Jons Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
Högskolepedagogiska nätverk

Nätverk om högskolepedagogik

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken ska skapa möjlighet till dialog och dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

  • Pedagogisk kontaktperson vid institutionen 2020-02-16 De allra flesta institutioner har nu en pedagogisk kontaktperson. Syftet med pedagogiska kontaktpersoner är att underlätta kommunikationen mellan institutionens behov av pedagogiskt stöd och inspiration, och Centrum för universitetslärarutbildnings stödjande verksamhet när det gäller utveckling av undervisning.
  • Boka workshop Boka workshop till din institution 2018-11-07 Boka en eller flera inspirerande och kompetensutvecklande workshopar om undervisning och lärande för institutionens lärare. Workshopen ges då i samarbete med CeUL och institutionen står värd. Workshoparna uppmuntrar, främjar och stödjer samtal kring högskolepedagogik och är en möjlighet för institutionen att diskutera frågor som är relevanta för just er.

Kontakt

Vill du veta mer om CeUL:s samverkan och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278