Arrangemanget vänder sig till universitetslärare och pedagogiska ledare.

Lunchföreläsning

med Tom Angelo professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling

Torsdag 8 november 2018 : kl 12.15-13

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8. Lokal: Högbomssalen

Föreläsningen hålls på engelska. Vi bjuder på smörgås och smoothie.

Medan forskning om motivation att lära har blomstrat under de senaste två decennierna och böcker om detta ämne för allmänheten har blivit bästsäljare, är det inte klart hur mycket uppmärksamhet högre utbildning har ägnat sådana framsteg.

I den här interaktiva sessionen kommer du att få en överblick över och praktisk erfarenhet av praktiska tillämpningar av robusta forskningsresultat — några ganska förutsägbara, andra ganska kontraintuitiva — som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som kan anpassas för användning i din egen undervisning och/eller akademiskt ledarskapsarbete tillsammans med användbara resurser och referenser.

Expert undervisningsstrategier och tekniker för effektivt kvalitativt lärande i klassrummet

Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling

Tom Angelo är professor i högskolepedagogisk innovation och forskning, vid The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Angelo har tillsammans med K. Patricia Cross, skrivit den populära boken ”Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers", boken har mer än 100 000 exemplar i tryck och används världen över inom högskolepedagogisk utveckling. Boken tar upp frågor om praktiska och forskningsbaserade strategier och tekniker som lärare kan använda för att stödja effektiv undervisning och kvalitativt lärande i klassrummet.

Nu har du en unik möjlighet att ta del av hans arbete under en lunchföreläsning.

Workshop samma dag

Angelo ger också samma dag workshopen "Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering". Antalet platser till denna workshop är begränsat. Workshopen hålls på engelska.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan

Arrangemanget är öppet för anställda vid Stockholms universitet och är kostnadsfritt. Vi bjuder på lättare förtäring, smoothie och smörgås. Vi tillämpar först till kvarn.