Centrum för universitetslärarutbildning bjuder här in till högskolepedagogisk temadag för alla vid Stockholms universitet som är intresserade av att veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Dagens tema är vikt för presentation av arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt.  De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man har gjort. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor till både pedagogiska ambassadörer och till prefekter vid de aktuella institutionerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Tid: Fredag 9 december 2016, kl 13-16 inklusive fikapaus
Plats: Rum: P216. Institutionen för Biologisk Grundutbildning, Svante Arrheniusv. 20C

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och kaka.

På programmet

  • Seminarier och information för lärare höjer kvaliteten i undervisningen. Andrea Sundstrand, Juridikum
  • Tydlig progression av kursutbud, kursinnehåll och examination. Christina Halling, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
  • Att stimulera det kollegiala samtalet kring pedagogiska frågor. Emma Wikberg, Fysikum
  • Rättsäkra examinationsformer. Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen
  • Pedagogiska seminarier som kompetensutveckling för lärare. Natasha Ringblom, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinety)
  • Gemensam metodutveckling för utveckling av kvaliteten i undervisningen. Patrik Hernwall, Institutionen för data- och systemvetenskap
  • Studenters förväntningar, tröskelområden och undervisningsformer. Paul Sjöblom, Historiska institutionen
  • Pedagogisk utveckling tar plats i ny struktur. Sophie Trygger, Institutionen för naturgeografi
  • Progression på programnivå. Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  • Generiska färdigheter i utbildning på grund- och avancerad nivå. Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

Innehåll och tider för presentationerna

Anmälan

Anmälan är stängd.