Välkommen till dagens presentationer

Här är dörren till dagens Zoom-rum där du får höra årets pedagogiska ambassadörer berätta om sina pedagogiska utvecklingsprojekt.

Centrum för universitetslärarutbildning bjuder in till högskolepedagogisk temadag för alla medarbetare vid Stockholms universitet som är intresserade av att veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Dagens tema handlar om arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt. De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man gjort. Det finns gott om utrymme att ställa frågor till både pedagogiska ambassadörer och till prefekter vid de aktuella institutionerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Ingen föranmälan krävs. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla medarbetare vid Stockholms universitet.

Tid

Torsdag 3 december 2020 :  kl 13—15

Plats/hitta till

Online via e-mötestjänsten Zoom. (Både denna länk och länken ovan är samma dörr.)

Här dörren till Zoom-rummet för dagens evenemang

 

Program

13—13.10 Introduktion och välkommen. Klara Bolander Laksov, föreståndare, Centrum för universitetslärarutbildning
13.10—13.30 Digitaliserade laborationer i zoologi. Mikael Carlsson, Zoologiska institutionen
13.30—13.50 Hjälpa studenter överkomma utmaningar i uppsatsarbeten. Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen
13.50—14.05 Paus
14.05—14.25 Stärkt forskningsförankring i studentuppsatser. David Cardell, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
14.25—14.45 Fungerande lärarlag för stimulerande lärmiljöer. Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen
14.45—15 Reflektioner och avslutning

 

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Mer om projektet pedagogiska ambassadörer