En förmiddag med workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom. 

Målgrupp: universitetslärare och pedagogiskt ansvariga vid Stockholms universitet

Utrustning/förberedelser

Du deltar i de workshoppar som intresserar dig genom att klicka på "Gå till sessionen" i programmet nedan. Ingen föranmälan behövs för att delta.

Supportkontakt

Alla sessioner har en supportkontakt du kan mejla om du behöver hjälp med något kring sessionen.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

Program

Kl. 9—9.50

   

Teaching via Zoom in English

Una Cunningham,  Institutionen för språkdidaktik

Gå till sessionen

Support: maria.weurlander@edu.su.se

Studentaktiverande inslag i onlineundervisning

Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Gå till Sessionen

Support: lena.geijer@edu.su.se

Att använda och tillgängliggöra digitala resurser i undervisningen

Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek

Gå till sessionen

Support: annika.kack@specped.su.se

Kl. 10—10.50

   

Digitala examinationer via Exia, universitetets examinationsverktyg

Cormac McGrath, Institutionen för pedagogik och didaktik

Gå till sessionen

Support: tore.nilsson@isd.su.se

Relationskompetens på distans

Lotta Jons, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gå till sessionen

Support: maria.ohrstedt@edu.su.se

Skillnad i kursdesign campus och online

Ola Palm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Gå till sessionen

Support: ulf.olsson@su.se

Kl. 11—11.50

   

Från undervisning på campus till undervisning online

Ulf Olsson, Institutionen för data- och systemvetenskap

Gå till sessionen

Support: annika.kack@specped.su.se

INSTÄLLD! Att tänka på när du skapar filmer för din digitala kurs

Jonas Collin, Institutionen för data- och systemverenskap

Sessionen är inställd.

Krissituation som leder till lärande, akademiskt lärarskap i pressade situationer

Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning

Rätt länk: Gå till sessionen

Support: cormac.mcgrath@edu.su.se


 
Om Sessionerna

 

Kl. 9—9.50

Studentaktiverande inslag i onlineundervisning

Tore Nilsson,  Institutionen för språkdidaktik
Att få till stånd konstruktiv studentaktivitet i campusförlagd undervisning kan i sig vara en utmaning, men hur gör man i onlineundervisning? I det här passet visar, provar och diskuterar vi hur vi kan främja interaktion mellan lärare och studenter och studenter emellan i en digital miljö med utgångspunkt i de verktyg som Zoom erbjuder.

Gå till Sessionen

 

Kl. 10—10.50

Digitala examinationer via Exia, universitetets examinationsverktyg

Cormac McGrath, Institutionen för pedagogik och didaktik

Under detta pass presenteras Exia, Stockholms universitets verktyg för digital examination. Även andra former för examination online tas upp, exempelvis examinationsmöjligheter  i Athena. Innehållet anpassas efter behoven i gruppen och det finns möjlighet att ställa frågor kring digitala examinationer.

Gå till sessionen

 

Kl. 10—10.50

Relationskompetens på distans

Lotta Jons, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

I samband med undervisning på plats använder vi som lärare till exempel ögonkontakt, kroppspråk och röstton för att skapa fruktbara pedagogiska relationer och ett gott lärandeklimat i vår undervisning. Vad händer när undervisningen flyttas till Zoom (eller andra distansverktyg)? Hur kan vi då skapa och upprätthålla relationer mellan oss och studenterna och mellan studenterna som stöttar deras lärande?

Gå till sessionen

 

Kl. 10—10.50

Skillnad i kursdesign campus och online

Ola Palm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Vad gör du som lärare tillsammans med studenterna och vad gör studenten själv? Hur kan du kontrollera och överblicka att studenterna gör jobbet utan att överösas av bedömningsarbete? Vilka stöttande strukturer kan behövas för studenter som inte fixar tekniken? Under en knapp timme behandlar vi konkret olika aspekter som kan påverka studenters behållning av en onlinekurs och diskuterar effekten av olika didaktiska val.

Gå till sessionen

 

Kl. 11—11.50

Från undervisning på campus till undervisning online

Ulf Olsson, Institutionen för data-och systemvetenskap

Att flytta sin undervisning från campus till helt online kan verka ogörligt. Men förvånansvärt många aktiviteter som vi gör i klassrummet kan återskapas online med hjälp av de system som vi har tillgängliga som lärare vid SU. Vi tittar på hur detta kan göras med hjälp av funktioner i Athena, Zoom och andra system. Vi anpassar innehållet till dina behov i så stor utsträckning som möjligt.

Gå till sessionen

 

Kl. 11—11.50

Krissituation som leder till lärande, akademiskt lärarskap i pressade situationer

Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning

Denna session fokuserar på att diskutera hur vi kan använda den uppkomna situationen till att syfta framåt, till reflektion och lärande. Akademiskt lärarskap handlar om att anta ett systematiskt reflekterande förhållningssätt till den egna praktiken och om att möjliggöra delande och lärande bland kollegor och studenter. Vad har vi för möjligheter att i sådana här pressade situationer ändå hålla huvudet kallt, använda ett forskande förhållningssätt, och generera kunskap och lärande i ett längre perspektiv? Sessionen kommer att ha en utforskande karaktär och modellera ett sätt att arbeta i Zoom med deltagare för att generera nya perspektiv och idéer i enlighet med World Café-metoden.

Rätt länk: Gå till sessionen