30 januari 2019 : kl 13.15—16

Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, sal U36

 

Workshop där du tillsammans med kollegor får använda beprövade metoder för att identifiera och analysera relationskompetens. Vi analyserar filmsekvenser utifrån de aspekter som enligt modellen i boken Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas? (Aspelin, 2018) ingår i professionell relationskompetens. Modellen fokuserar på:

  • kommunikativ kompetens: verbal och icke-verbal kommunikation
  • differentieringskompetens: förmåga att reglera närhet och distans
  • socioemotionell kompetens: förmåga att identifiera och hantera känslor, egna och andras.

Dra dig gärna till minnes någon relationellt utmärkande situation i ditt arbete som lärare i akademin och "ta med dig" till workshopen.

Workshopen hålls på svenska. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Lunchföreläsning samma dag

Aspelin ger också en lunchföreläsning samma dag: Relationskompetens i högre utbildning — för fungerande samspel och en god lärmiljö

Om forskningsfältet relationell pedagogik

Forskning visar att kvaliteten på den pedagogiska relationen kan ha avgörande betydelse för lärande. Mindre utforskade frågor är: Hur fungerar en fruktbar relation i pedagogiska sammanhang? Vad består relationskompetens av? Och hur kan man som lärare utveckla den? Dessa frågor ryms inom forskningsfältet relationell pedagogik som är relativt nytt, såväl internationellt som i Sverige och Norden. Relationell pedagogik handlar både om lärare-student-relationen men också om relationerna mellan studenterna och om strukturella/organisatoriska förutsättningar för mellanmänskliga möten.

Om Jonas Aspelin

Jonas Aspelin

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad och initiativtagare till det Nordiska nätverket för Relationell pedagogik. Hans forskning har fokus på aspekter som det mellanmänskliga mötet, samspel, sociala band och känslors inverkan i undervisning och lärande utifrån socialpsykologiska och relationsfilosofiska perspektiv. I boken Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas? (2018) redogör han för forskning om pedagogiska relationer samt för erfarenheter från eget och andras projekt som syftat till att utveckla relationskompetens. Han utvecklar också en modell för förståelse av professionell relationskompetens.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan

Arrangemanget är öppet för anställda vid Stockholms universitet och är kostnadsfritt. Antalet platser till denna workshop är begränsat. Vi tillämpar först till kvarn.