Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Jonas Aspelin om relationskompetens i högre utbildning
Jonas Aspelin om relationskompetens i högre utbildning

Föreläsning: Relationskompetens i högre utbildning — för fungerande samspel och en god lärmiljö

Föreläsning med Jonas Aspelin om relationskompetens. Relationskompetens är viktigt kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel.

Jonas Aspelin med workshop om relationskompetens i högre utbildning

Workshop: Utveckla din relationskompetens för fungerande samspel i undervisningen

Workshop med Jonas Aspelin där du får möjlighet att lära dig mer om relationskompetens för ett fungerande samspel i din undervisning. Tillsammans med kollegor jobbar du med "case" som deltagarna upplevt i sin egen undervisning. Metoden Critical Incident Analysis hjälper oss identifiera avgörande aspekter i relationellt utmanande situationer, förankra händelsen i relationell teori och hitta alternativa sätt att hantera liknande situationer framöver.

Blå linje
Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling

Föreläsning: Utvärdera och stärk dina studenters motivation att lära

Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som ökar studentens motivation att lära. Du får med dig strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete. Gästföreläsare är Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA.

Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling

Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering

Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande. Workshop med Tom Angelo, professor i högskolepedagogisk innovation och forskning, vid The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Du får ta del av praktiska goda exempel på enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande som hjälper dem utveckla sitt lärande. Du får med dig tips på praktiska riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning. När du går från workshopen har du med dig tekniker för att utvärdera och förbättra dina studenters lärande.

Kontakt

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR

30 JANUARI
Om relationskompetens i högre utbildning med gästföreläsare Jonas Aspelin. Föreläsning och workshop.

10 APRIL
Om undervisningsstrategier för effektivt och kvalitativt lärande med gästföreläsare Tom Angelo. Föreläsning och workshop.