Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling

Föreläsning: Utvärdera och stärk dina studenters motivation att lära

Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som ökar studentens motivation att lära. Du får med dig strategier till din undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete. Gästföreläsare är Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från USA.

Tom Angelo professor innovatiov högskolepedagogisk utveckling

Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering

Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande? Exempel på hur enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande kan hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Tips på riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning.

Kontakt

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

AKTUELLA TEMADAGAR

10 APRIL

Om undervisningsstrategier för effektivt och kvalitativt lärande med gästföreläsare Tom Angelo. Föreläsning och workshop.