Vad är ett IKT-pedagogiskt samtal?

CeUL:s IKT-pedagogiska team bjuder in till universitetsövergripande kollegiala samtal kring aktuella IKT-pedagogiska frågor. Samtalen genomförs under en timme, online via Zoom, och modereras av någon eller några av medlemmarna i det IKT-pedagogiska teamet.

Eventuella förberedelser

Förberedelser är inget krav för att delta, men titta gärna på dessa korta texter i ämnet innan samtalet, Teaching without video meetings och Därför flippar studenterna på omvänt klassrum. Båda texterna länkar vidare till artiklar för den intresserade att fördjupa sig i.
 

Målgrupp: Alla som är intresserade är välkomna. 

Tid: torsdag 22 april kl 14:00-15:00

Plats: Samling online på Zoom via: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61310763653

Välkommen! Ingen anmälan krävs.

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.