Om kursen

Kursens målsättning är att du ska kunna värdera hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen, samt kunna värdera och använda digitala stöd i din egen undervisning. Kursen bygger, på ett kritiskt och konstruktivt sätt, upp en bättre förståelse för hur dagens digitala teknik kan stödja lärande. I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet. Lärare som undervisar vid ett eller flera av lärarprogrammen har förtur till en kursplats.

Innehåll och upplägg

Kursen innehåller en introduktion och en avslutning på campus. Övriga tillfällen är e-möten, arbete i grupp och individuellt. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.
Ett nytt område introduceras varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Lärandedesign
  • Produktion av digitalt material
  • Kommunikation och samarbete
  • Evidens och analys av undervisning 
  • Öppen och publik utbildning

Kursen riktar sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet. Inga förkunskaper om digital tekniken krävs. Kursen motsvarar tre veckors studier (4,5 hp).

Schema HT19

Tid Plats
13 sep : 13.00-16.00       Rum 2503, plan 5 Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54
17 sep: 09.30-11.00 Modul 1: Online-seminarium
8 okt: 09.30-11.00 Modul 2: Online-seminarium
22 okt: 09.30-11.00 Modul 3: Online-seminarium
30 okt: 09.30-11.00 Modul 4: Online-seminarium
12 nov: 09.30-11.00 Modul 5: Online-seminarium
20 nov: 15.00-16.30 Modul 5: Online-seminarium
26 nov. 09.30-11.00 Modul 6  Online-seminarium
5 dec 09.30-11.00 Modul 6  Online-seminarium
6 dec : 9.00-12.00 Rum 2531, plan 5 Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54
Kursledare

Ulf Olsson, Docent och universitetspedagogisk utvecklare , DSV

Språk Svenska

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.