Kursen ges för tillfället inte som fristående kurs utan ges från våren 2020 som UL2 Kurs, Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Digital kompetens för undervisning. Om man vill fördjupa sig i ämnet digital kompetens för undervisning utan att gå en UL2 kurs är det möjligt att delta på UL2 kursen men avstå från att genomföra det avslutande individuella arbetet.

 

Om kursen

Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt.

Kursens målsättning är att du ska kunna värdera hur digitalisering påverkar studenters förväntningar på undervisningen, samt kunna värdera och använda digitala stöd i din egen undervisning. Kursen bygger, på ett kritiskt och konstruktivt sätt, upp en bättre förståelse för hur dagens digitala teknik kan stödja lärande. I kursen kombineras teori och praktik och varje kursdel har ett teoretiskt innehåll som du ska pröva/värdera/analysera i relation till din verksamhet. Du får praktiska råd om olika möjligheter och utmaningar för att få digitala verktyg och den digitala tekniken att arbeta för dig och din undervisning.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet. Lärare som undervisar vid ett eller flera av lärarprogrammen har förtur till en kursplats.

Innehåll och upplägg

Kursen innehåller en introduktion och en avslutning på campus. Övriga tillfällen är e-möten, arbete i grupp och individuellt. Athena används som plattform med komplement av andra öppna webbaserade system. Kursens flexibla upplägg underlättar kombinationer med andra åtaganden.
Ett nytt område introduceras varannan vecka:

  • Medie- och informationskompetens
  • Lärandedesign
  • Produktion av digitalt material
  • Kommunikation och samarbete
  • Evidens och analys av undervisning 
  • Öppen och publik utbildning

Kursen riktar sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet. Inga förkunskaper om digital tekniken krävs. Kursen motsvarar tre veckors studier (4,5 hp).

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.