Undervisning i hållbar utveckling. Foto: Jens Olof Lasthein

Vem är kursen för?

Du undervisar vid universitetet och vill fördjupa din kompetens och utveckla din undervisning utifrån hållbarhetsperspektiv. Du vill pröva att göra ett mindre förändringsarbete i din pedagogiska verksamhet baserat på vetenskapliga aspekter. Kursen förutsätter att du har gått den högskolepedagogiska grundkursen UL1 eller motsvarande.

Pedagogiska och didaktiska perspektiv på hållbar utveckling

I kursen möter du delar av den didaktiska och pedagogiska forskning som finns utvecklad inom området undervisning och lärande i hållbar utveckling. Fokus ligger på innehållets tvärvetenskapliga karaktär och utbildningens demokratiska funktioner. Kursen tar även utgångspunkt i den forskning som finns kring att bedriva transformativa processer i en kollegialt driven verksamhet. Innehållet kopplas till olika policydokument på området som exempelvis FN:s globala mål.

Några exempel på innehållsområden är:

  • Innehållsfrågornas komplexitet, systemperspektiv och ”wicked problems”
  • Demokratiska undervisningsprocesser, normativitet/pluralism
  • Undervisningens transformativa syften
  • Maktperspektiven, rättvisa, jämlikhet, genus och etnicitet
  • Det högskoledidaktiska bildningsperspektivet

Form och upplägg

Kursen motsvarar två veckors arbete (3hp) i form av fem obligatoriska kursträffar på campus och eget arbete mellan kursträffarna. Under kursens gång erbjuder vi viss digital handledning i anslutning till ditt individuella förändringsarbeten. Efter genomförd kurs är målet att du ska kunna motivera didaktiska val utifrån vetenskapliga kunskaper på området lärande och utbildning i hållbar utveckling. 

Under kursen får du:

  • Ta del av föreläsningar av forskare med erfarenhet på området
  • Delta i övningar där du prövar på och reflekterar över metoder framtagna i undervisningssyften
  • Delta i interaktiva erfarenhetsutbyten med andra deltagare kring det lokala förändringsarbete ni avser att göra
  • Delta in litteraturseminarier där undervisningsutveckling kopplas till didaktisk och pedagogisk forskning

I kursen arbetar vi även med värderingsövningar och enkla rollspel som stöd i undervisning och kollegialt arbete.

Schema våren 2023

Datum/tid

Plats

Innehåll

14 feb kl 13-16 Flexsalen (rum 458) SUB* Introduktion: Hållbarhetsundervisningens innehåll och karaktär
7 mar kl 13-16 Flexsalen (rum 458) SUB* Att undervisa i och för hållbarhet och demokrati. Former av demokratiskt deltagande
28 mar kl 10-15 IPD rum 2511** Drama och rollspel som metod och innehåll i hållbarhetsundervisning
18 apr kl 13-16 Flexsalen (rum 458) SUB* Att utvärdera och formativt transformera hållbarhetsundervisning
2 maj kl 13-16 Flexsalen (rum 458) SUB* Redovisning/examination

Lokal / Hitta till

* SUB, Stockholms universitetsbibliotek, Blå husen. Universietsvägen 14D

** IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54

Språk

Svenska

Kursledare

Iann Lundegård (kursansvarig), docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik
Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik

Kurslitteratur

Kursbok: Sustainable Development Teaching, Ethical and Political Challenges. Edited By: Katrien Van Poeck, Leif Östman, Johan Öhman. Tillgänglig som E-bok via SUB.

Samt ett urval av valbara artiklar anpassade till ditt förändringsarbete.

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När vi har behandlat din ansökan får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar om hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till fördjupningskursen Undervisning i hållbar utveckling