Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till aktiva erfarna handledare som har handlett minst en doktorand till disputation. Förkrav: Deltagare ska ha fullgjort grundläggande handledarutbildning, det vill säga deltagit i kursen Forskarhandledning i teori och praktik vid Stockholms universitet eller motsvarande kurs vid annat lärosäte.

Om kursen

Genom kollegialt erfarenhetsutbyte kring olika handledningssituationer och fall ger kursen fördjupad kunskap om frågor som: Hur utvecklar jag mitt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och till kollegor? Hur gör jag för att stimulera doktorandernas utveckling till självständighet och kreativitet? Hur bidrar jag som handledare till att tydliggöra de arenor som finns för formell och informell socialisation till den akademiska professionen?

Tid 2—3 april 2020
Plats Vår Gård, Hotell och konferens Saltsjöbaden
Omfattning Internat i två heldagar. Kursen motsvarar 1,5 hp i högskolepedagogik.
Språk Svenska
Inför kursstart Innan kursen ska du ha förberett dig genom textinläsning och att göra en skrivuppgift. Detaljerad information om uppgifterna förmedlas två veckor före kursstart.
Kursledare Carina Carlhed Ydhag, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och Didaktik

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Anmälan och anmälningsvillkor

För tillträde till kursen krävs att deltagren fullgjort grundläggande handledarutbildning, det vill säga deltagit i kursen Forskarhandledning i teori och praktik vid Stockholms universitet eller eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. Företräde ges till anställda vid Stockholms universitet.

Kurskostnaden är 5 500 kr och betalas vanligtvis av fakultetsnämnd, institution eller högskola. Deltagaren ansvarar för att undersöka vad som gäller vid finansiering av kursavgiften. Din anmälan skall vara förankrad hos prefekt eller motsvarande. När ansökningstiden är slut och din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande. Kursavgiften återbetalas inte vid outnyttjad kursplats. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Tidigare kursdeltagare om kursen:

"Mycket givande och inspirerande kurs och en härlig miljö med kompetenta kollegor!!!"

"Bra upplägg, fantastiska delagare, bra diskussionsklimat, fin anläggning."

"Mycket välgörande med strukturerat erfarenhetsutbyte. Bra mix av pedagogiska metoder."