I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och  disskutera olika sätt att underlätta doktoranders lärande och utveckling. Detta görs genom diskussioner med kollegor från andra ämnen och fakulteter. I kursen ingår också föreläsningar som belyser olika aspekter av forskarhandledningen, allt ifrån regelverket på forskarutbildningsnivå till stora och övergripande frågor om hur olika vetenskapsideal kan inverka på hur man handleder. Samtliga kursträffar, seminarier och gruppövningar sker hösten 2021 online.

Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminariediskussioner och praktiska övningar. Deltagarna förväntas läsa den litteratur som ingår i kursen och göra ett antal skriftliga uppgifter.

Innehåll

  • Forskarhandledarens roll och ansvar
  • Att underlätta doktoranders lärande och utveckling
  • Regelverk och styrning av forskarutbildningen
  • Etik, genus och mångfald i relation till forskarhandledning

Omfattning

Kursen omfattas av två heldags- samt fyra halvdagsseminarier som hålls online. Deltagarna förväntas också göra en del arbete utanför själva kursdagarna, sammantaget motsvarar kursen ungefär två veckors arbete på heltid, motsvarande 3 hp.

 

Schema hösten 2021

Kursdagar Tid Plats
17 nov 9-16 *Online seminarium
18 nov 9-16 *Online seminarium
1 dec 13-16 *Online seminarium
2 dec 9-12 *Online seminarium
14 dec 13-16 *Online seminarium
15 dec 9-12 *Online seminarium
Lokal/hitta till

* E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Kursledare

Maria Weurlander, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik och Ulf Mörkenstam, professor vid  Statsvetenskapliga institutionen

Intyg

De som deltar aktivt i samtliga kursträffar och fullgör de skriftliga uppgifter som ingår i kursen erhåller ett intyg. Frånvaro med giltigt skäl kan accepteras upp till 25% av kurstiden och kompenseras i första hand genom deltagande i motsvarande moment på en kommande kurs eller genom en uppgift som utformas tillsammans med kursledarna.

Anmälan och anmälningsvillkor

För tillträde till kursen krävs doktorsexamen eller motsvarande samt anställning vid Stockholms universitet eller annan högskola. Företräde ges till anställda vid Stockholms universitet.

När ansökningstiden är slut och din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande. Vid avhopp efter detta faktureras institutionen med 2500 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Urval

Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Det är därför viktigt att du fyller i din ansökan så noggrant som möjligt och anger samtliga uppgifter.

Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi prioriterar också sökande som tidigare sökt kursen men inte fått plats. Vi strävar även efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakulteter, kön och erfarenhet av forskarhandledning.

Vid urvalet tar vi även hänsyn till följande kriterier:

  • sökande med erfarenhet av forskarhandledning i de fall sådan saknas bland många av de andra deltagarna.
  • sökande som kommer att ha handledning under den termin som kursen ges

 

Ansökningsperiod och besked om kursplats

Ansökningsperiod inför hösten 2021 är 15 april till den 15 maj. Besked om kursplats lämnas vecka 21. Observera att ansökningar inkomna efter den 15 maj behandlas enbart om det finns lediga platser på kursen eller vid återbud.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor erbjuds att delta i mån av plats, och då till en kursavgift.  Anställda vid Stockholms universitet har förtur till platserna.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Ansökan till Forskarhandledning i teori och praktik HT21

 

 

 

 

Vi har platser kvar, så välkommen att söka!