Utbildning i Språkstudions datorsal, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Välkommen till en kurs om språkundervisning i högre utbildning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är kursen för?

Du undervisar i språk vid universitet/högskola och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Kursen vänder sig i första hand till dig som precis har börjat eller är på gång att börja undervisa i språk.

Men då kurstillfällena utgörs av fem workshoppar så är dessa också öppna för dig som har längre undervisningserfarenhet som vill få ny kunskap, energi och inspiration till din undervisning. Workshopparna fungerar alltså även som självständiga evenemang. Du anmäler dig då inte till kursen här utan till respektive workshop du önskar delta i (se workshop-länkarna nedan).

Om kursen

Kursen inleds med en kortare självstudiekurs som ger en introduktion till riktlinjer och policyer för universitetsundervisning i högre utbildning. Huvudsyftet med kursen är dock att introducera språkpedagogisk teori och praktik för lärare vars erfarenhet och expertis kan ligga i till exempel litteratur eller lingvistik. Du får en möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter som är relevanta för språkundervisning i högre utbildning. Vi arbetar också med principer för aktivt lärande och funderar på hur aktivt lärande kommer in i språkundervisningen.

Efter kursen kan du:

  •  Visa god kännedom om relevanta regler och föreskrifter för undervisning i högre utbildning
  •  Diskutera kärnbegrepp för undervisning och språkinlärning i högre utbildning
  •  Utforma minst ett språkundervisningstillfälle
  •  Reflektera över dina egna tankar om att undervisa och lära sig språk

Kursen består av följande moment:

  • Regler och föreskrifter för universitetsundervisning 
  • Fem online-workshoppar om språkundervisning på universitet

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier, motsvarande 3 hp. I samband med den första workshoppen den 17 februari får du tillgång till självstudiemodulen.

Schema

Alla workshoppar är kl 9—12 och hålls online via Zoom. Zoom-länk mejlas till dig i god tid.

Tid   Workshop
17 feb   Formfokuserad språkundervisning — hur kan den utvecklas?
10 mar   Skapa effektiva läraktiviteter för läs- och hörförståelse
24 mar   Hjälp dina studenter fylla på ordförrådet
28 apr   Har dina studenter flyt i muntlig framställning?
26 maj   Ge skrivutvecklingen ett lyft i din språkundervisning

 

Övrigt om kursen

 

Språk

Svenska

Kursledare Una Cunningham, professor i språkundervisning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Kurslitteraturen som presenteras här samt kompletterande artiklar och eventuella filmer inför respektive workshop-tillfälle. Information om föreberedelse inför respektive workshop når du via länkarna i schemat här ovan.

Morss, K. & Murray, R. (2005). Teaching at University. SAGE Publications Ltd.

Nation, P. (2007). The four strands, International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 2-13

 

Kursintyg

När du på ett godkänt sätt genomfört självstudieprovet och alla fem workshopparna med tillhörande studieuppgifter får du ett kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för både medarbetare vid SU och deltagare vid andra lärosäten. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Boka din plats på kursen Introduktion till att undervisa i språk