Foto: moritz320. Pixabay.

Kursen syftar till att utveckla skickligheten och stärka tryggheten i din undervisning genom att låta dig:

  • Bekanta dig med högskolans regelverk för grund­utbildning
  • Tillägna dig pedagogisk/didaktisk litteratur
  • Identifiera centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Observera en kollegas undervisning
  • Planera olika slag av undervisningstillfällen

Sammantaget är detta tänkt att ge en stabil, orienterande grund för din undervisning. Kursen innehåller löpande uppgifter och ges i interaktiva seminarier, där du får möjlighet att reflektera både kring din roll som lärare och studenternas lärande. Kursens arbetsinsats motsvarar heltidsarbete under två veckor, dvs. 3 hp. Närvaro är obligatorisk vid samtliga kursträffar. Kursen är tvåspråkig, du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska. Kursen hålls hösten 2020 helt online.

 

Schema hösten 2020

Tid Plats
4 nov kl 10 15 E-mötestjänsten Zoom
18 nov kl 13 16 E-mötestjänsten Zoom
2 dec kl 13 16 E-mötestjänsten Zoom
17 dec kl 13 – 16 E-mötestjänsten Zoom
Plats / hitta till:

Kursen hålls på E-mötestjänsten Zoom. För att delta behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide). Kolla i god tid att det fungerar.
  • Ett headset med mikrofon
Kursledare Hans Färnlöf, universitetslektor vid Romanska och klassiska institutionen 
Kurslitteratur Anges senare
Språk Tvåspråkig svenska/engelska. Du kan själv välja om du vill diskutera på svenska eller engelska.

 

Kursintyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Anmälan till kursen Introduktion till undervisning (Hum/Sam) HT20