Foto: NOST. Pixabay

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att du utvecklar din förmåga att kunna:

  • Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  • Din förmåga att följa samhällets riktlinjer och policy
  • Din förmåga att reflektera över din syn på undervisning och på studenters lärande

Innehåll

  • Universitets regler för grund­utbildning
  • Studenters lärande och lärarens roll
  • Planering av ett undervisningstillfälle
  • Feedback från studenter inom undervisning

Innehåll och upplägg

Kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under två veckor d.v.s. 3 hp. Närvaro krävs vid de två första kursträffarna samt vid ett av de följande två valfria tillfällena. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska).

Kursen inleds med en kursdag, tisdag den 21 januari, kl 10–12, 13–15 som följs av en workshop för planering av undervisning, tisdag 28 januari, kl 13–16

Under kursens gång kommer du att observera en kollegas undervisning på ett noga planerat och reflekterande sätt och du kommer att uppmuntras att ingå i en grupp s.k. kritiska vänner. 

Du avslutar kursen genom att delta i en (1) kursträff, antingen tisdag 24 mars, kl 13–15 eller tisdag 26 maj, kl 13–15  

Det andra alternativet erbjuds eftersom du kommer att få ut mer av kursen om du undervisar under terminen och få feedback från dina studenter innan du deltar i den avslutande kursträffen.

Schema våren 2020

TID PLATS
21 jan kl 10-15 MND* lokal meddelas senare
28 jan kl 13-16 MND* lokal meddelas senare
24 mar kl 13-15  (val 1) ** MND* lokal meddelas senare
26 maj kl 13-15 (val 2)** MND* lokal meddelas senare
** Välj ett av dessa tillfällen  
Plats/Hitta till *Kursen ges vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Svante Arreheniusvägen 20 A-B (Arrheniuslab. hus E, Frescati), lokal meddelas senare av kursledaren.
Kursledare Tony Burden, Universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Kurslitteratur Morss, Kate, & Murray, Rowena, (2005) Teaching at University: A Guide for Postgraduates & Researchers, Sage (2005)
Språk Tvåspråkig svenska / engelska.

Kursen ges på engelska. Du som läser denna text kommer att uppmuntras att diskutera och skriva på svenska.

 

Intyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat får ett intyg som kan registreras hos deltagarens institution och bifogas till framtida ansökan om anställning.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Vi tar i mån av plats emot deltagare från andra universitet och högskolor men då mot en kursavgift.

 

Anmälan till kursen Introduktion till undervisning (Nat) våren 2020