Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under år 2019 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap.Seminarierna syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet och ge stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om ca. en A4-sida.

Det du skriver kommer bl.a. att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande utgör därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program 2019

Datum Tid Innehåll  
30 jan 9-12 Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?
21 feb 9-12 Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep?
20 mar 13-16 Ledarskap - från individperspektiv till teamledarskap
17 apr 13-16 Examination – kunskapskontroll eller lärande?
22 maj 9-12 Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?
11 sep 9-12 Förändringsarbete – motstånd eller medvind?
15 okt 13-16 Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?
15 nov 9-12 Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?

Lokal vid samtliga seminarietillfällen: Växthuset, Stockholms universitetsbibliotek, Frescatibiblioteket

Seminarieledare:  Klara Bolander Laksov och Jeanna Wennerberg

Anmälan

Anmälan är inte längre möjlig