Välkommen till en kompetensutvecklande kurs om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Kursen riktar sig till universitetslärare som har genomfört eller planerar att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och syftar till att deltagarna relaterar till existerande högskolepedagogisk forskning inom området för projektet. Du får hjälp att söka relevant litteratur att fungera som utgångspunkt för en diskuterande text kring ditt projekt. 

Efter avslutad kurs kommer du att kunna länka till högskolepedagogisk forskning i samband med att du argumenterar för upplägget av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om självstyrt lärande, där du som deltagare arbetar i egen takt med kursens olika steg på kusens Athenasida. Du kommer att få en handledare som stödjer dig i ditt sökande av relevant litteratur. Det finns två möjligheter när det gäller kursens omfattning, antingen fokuserar du på steg 1-5 eller steg 1-7. Kursen motsvarar 3 hp (steg 1-5) och 4,5 hp (steg 1-7).

Följande steg är inkluderade i kursen:

Steg 1 Problemformulering - vad vill/ ville jag undersöka/ utveckla?
Steg 2 Sökning av relevant litteratur - vad har andra gjort, med vilket resultat?
Steg 3 Identifiering av begrepp och/ eller verktyg - hur kan man förstå och belysa problemet?
Steg 4 Bakgrund och design 
Steg 5 Implementeringsplan
Steg 6 Utvärdering av projektet
Steg 7 Diskussion av (utvärderings)resultaten i relation till litteraturen
Steg 8

Dela med dig av ditt resultat

 

Resultatet av kursen presenteras av deltagaren som en text bestående av 4-6000 ord inklusive referenser. Texten lämnas in och bedöms i relation till specifika kriterier.

Kursstart: Du kan börja när du vill eftersom kursen ges löpande.

Plats: Online, då kursen är webbaserad.

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har fått godkänt på de olika uppgifterna i kursen.

Anmälan

Skicka in dina tankar och ideér för ditt pedagogiskt utvecklingsprojekt per mejl till ceul@su.se så ger vi dig tillgång till kursens Athenasida. Där kan du läsa mer om kursens olika steg innan du påbörjar ditt arbete.