Om relationskompetens

En god relation mellan lärare och studenter har i studier visat sig ha en avgörande betydelse för studenters lärprocesser och kunskapsresultat liksom för det sociala klimatet och därmed lärandepotentialen i studiegruppen. Kvaliteten på studiesituationens relationer påverkar också studentens trivsel, självkänsla och stressnivå. Relationskompetens är därför en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande.

Innehåll och upplägg

I seminarier och workshopar kommer du att få möjlighet att identifiera och kvalificera din professionella värdegrund så att du känner dig trygg i dina pedagogiska ställningstaganden. Vi kommer också att sätta fokus på att identifiera, analysera och utveckla den professionella relationskompetensen med hjälp av beprövade metoder och kollegial samverkan. Du kommer därmed att utveckla din förmåga att skapa ett fruktbart lärandeklimat och känna säkerhet i relationer med studenter och kollegor.

Seminarie- och workshopserien består av åtta tillfällen. Mellan träffarna förväntas du ta del av litteratur och andra lärobjekt som vi knyter an till i seminarierna och workshoparna. Du kommer också att föra reflektionsloggar över din egen utveckling och genomföra en auskultation tillsammans med en så kallad ”kritisk vän”.

Seminarie- och workshopserie för alla lärare vid Stockholms universitet motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik. Deltagande förutsätter inga förkunskaper från högskolepedagogiska kurser.

Schema vår/höst 2020

Datum

Tid

Innehåll

Lokal

21 jan kl 9-12 Introduktion: Pedagogisk relationskompetens - Vad är det och hur kan den utvecklas? Sal 610, Stallet, Frescati Backe ingång 19F
18 feb kl 9-12 Litteraturseminarium: Forskning och teorier avseende pedagogisk relationskompetens Sal VP-100, Stallet, Frescati Backe, ingång 19G
17 mar kl 9-12 Videoanalys-workshop: Att utveckla blick för relationskompetens och dess aspekter   Sal VP-100, Stallet, Frescati Backe, ingång 19G
21 apr kl 9-12 Core reflection-workshop: Hitta din professionella värdegrund Sal 610, Stallet, Frescati Backe ingång 19F
26 maj kl 9-12 Critical Incident Analysis-workshop: Relationella utmaningar i pedagogisk praktik   Sal VP-100, Stallet, Frescati Backe, ingång 19G
22 sep kl 9-12 Critical Friends-seminarium: relationella dimensioner i lärarpraktiken Meddelas senare
27 okt kl 9-12 Dramaworkshop: Rollspel om relationskompetens   Meddelas senare
24 nov kl 9-12 ”Konferenspresentation”: Utvecklings-PM eller Self-study  Meddelas senare

Lokal / Hitta till

nstitutionen  för de humanistiska och sammhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stallet, Frescati backe, Svante Arrhenius väg 19 .

Seminarie ledare

Lotta Jons Pedagogisk utvecklare MND

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

Kursomgång vår/höst 2020 är inställd. Det är inte bestämt än när nästa kursomgång ges.