Tidpunkt för nästa kursomgång är ännu inte beslutad. Anmäl gärna intresse för kursen på länken längst ner på sidan så skickar vi dig information när nästa kurs startar.

Om relationskompetens

En god relation mellan lärare och studenter har i studier visat sig ha en avgörande betydelse för studenters lärprocesser och kunskapsresultat liksom för det sociala klimatet och därmed lärandepotentialen i studiegruppen. Kvaliteten på studiesituationens relationer påverkar också studentens trivsel, självkänsla och stressnivå. Relationskompetens är därför en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande.

Innehåll och upplägg

I seminarier och workshopar kommer du att få möjlighet att identifiera och kvalificera din professionella värdegrund så att du känner dig trygg i dina pedagogiska ställningstaganden. Vi kommer också att sätta fokus på att identifiera, analysera och utveckla den professionella relationskompetensen med hjälp av beprövade metoder och kollegial samverkan. Du kommer därmed att utveckla din förmåga att skapa ett fruktbart lärandeklimat och känna säkerhet i relationer med studenter och kollegor.

Seminarie- och workshopserien består av åtta tillfällen. Mellan träffarna förväntas du ta del av litteratur och andra lärobjekt som vi knyter an till i seminarierna och workshoparna. Du kommer också att föra reflektionsloggar över din egen utveckling och genomföra en auskultation tillsammans med en så kallad ”kritisk vän”.

Seminarie- och workshopserie för alla lärare vid Stockholms universitet motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik. Deltagande förutsätter inga förkunskaper från högskolepedagogiska kurser.

 

Översiktligt schema

Datum

Tid

Innehåll

Lokal

Tillfälle 1   Introduktion: Pedagogisk relationskompetens - Vad är det och hur kan den utvecklas?  
Tillfälle 2   Litteraturseminarium: Forskning och teorier avseende pedagogisk relationskompetens  
Tillfälle 3   Videoanalys-workshop: Att utveckla blick för relationskompetens och dess aspekter    
Tillfälle 4   Core reflection-workshop: Hitta din professionella värdegrund  
Tillfälle 5   Critical Incident Analysis-workshop: Relationella utmaningar i pedagogisk praktik    
Tillfälle 6   Critical Friends-seminarium: relationella dimensioner i lärarpraktiken  
Tillfälle 7   Dramaworkshop: Rollspel om relationskompetens    
Tillfälle 8   ”Konferenspresentation”: Utvecklings-PM eller Self-study   

Lokal / Hitta till

Institutionen för de humanistiska och sammhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Stallet, Frescati backe, Svante Arrhenius väg 19.

Seminarie ledare

Lotta Jons, Högskolepedagogisk utvecklare vid Institutionen för de humanistiska och sammhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

 

Tidpunkt för nästa kursomgång är ännu inte beslutad

Anmäl gärna intresse för kursen på länken nedan så skickar vi dig information när nästa kurs startar.

Intresseanmälan Relationskompetens i undervisningen